فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

مقاله تحقیقات روانشناسی ورزش و ورزش از منطقه آسیا و اقیانوس آرام جنوبی

مقاله تحقیقات روانشناسی ورزش و ورزش از منطقه آسیا و اقیانوس آرام جنوبی موضوع انگلیسی:Sport and exercise psychology research from the Asian and South Pacific region: A bibliometric analysis فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله روانشناسی ورزش

مقاله روانشناسی ورزش موضوع انگلیسی:Sport and exercise psychology فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحقیق در مورد فعالیت بدنی در استرالیا

مقاله تحقیق در مورد فعالیت بدنی در استرالیا موضوع انگلیسی:Physical activity research in Australia فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاریخچه و توسعه انجمن روانشناسی ورزشی آسیا و اقیانوسیه جنوبی از سال 1988 تا 2020

مقاله تاریخچه و توسعه انجمن روانشناسی ورزشی آسیا و اقیانوسیه جنوبی از سال 1988 تا 2020 موضوع انگلیسی:History and development of the Asian-South Pacific Association of Sport Psychology from 1988 to 2020 فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحقیقات روانشناسی ورزش در تایوان طی سه دهه

مقاله تحقیقات روانشناسی ورزش در تایوان طی سه دهه موضوع انگلیسی:Exercise psychology research in Taiwan over three decades فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شماره افتتاحیه مجله روانشناسی ورزش و ورزش آسیایی

مقاله شماره افتتاحیه مجله روانشناسی ورزش و ورزش آسیایی موضوع انگلیسی:Inaugural issue of the Asian journal sport and exercise psychology فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توسعه روانشناسی ورزشی در تایلند

مقاله توسعه روانشناسی ورزشی در تایلند موضوع انگلیسی:Development of sport psychology in Thailand فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توسعه روانشناسی ورزش در ژاپن

مقاله توسعه روانشناسی ورزش در ژاپن موضوع انگلیسی:Development of sport psychology in Japan فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:6دانلود مقاله توسعه روانشناسی ورزش در ژاپن

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پایه موقعیت ASPASP

مقاله پایه موقعیت ASPASP موضوع انگلیسی:ASPASP position stand فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:3

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی